Avflyttning

Här följer några anvisningar om vad som behöver göras vid avflyttning samt sektion Städtips, med tips om städningen av lägenheten inför besiktningen.

  • Upsägningstid 3 månader per den sista i månaden.
  • Vid avflyttning skall besiktning av lägenhet ske, ring oss ca två veckor innan avflyttningen på telefon, 070 6801010 för bokning av besiktningstid.
  • Var vänlig meddela oss på vilket telefonnummer vi kan nå Dig, för bestämmande av tid för visning av lägenheten. (det är Din skyldighet att visa lägenheten)
  • vid avflyttningsbesiktningen skall lägenheten vara tömd och städad enligt "Städtips". Glöm ej att ringa om slutavläsning av elströmmen.
  • Borttransport av avfall/grovsopor som ev. Blir i samband med avflyttningen skall ombesörjas av Dig, detta får ej ställas inom fastigheten. (vi kommer att debitera dig om så är fallet.)