Bostads Skötsel

De flesta ytskikten i våra lägenheter är tåliga och lättskötta. För de flesta material finns också speciella föreskrifter som bör följas. Saknas skötselföreskrifter bör du kontakta fastighetsskötaren för att få råd. De flesta moderna material går att rengöra med ljummet vatten och lite milt rengöringsmedel.

Bra att veta om väggar

att sätta upp saker väggarna i din lägenhet kan vara av olika material. Det kan därför behövas olika hjälpmedel för att sätta upp t ex tavlor. I handeln finns olika typer av krokar som är speciellt anpassade till olika väggmaterial.

Obs! Gör aldrig hål i kakelplattor själv- kaklet spricker lätt. Om du måste göra hål i kaklet, vänd dig till en fackman!

Rengöring av målade och tapetserade ytor målade väggytor kan med fördel göras rena med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Tapeter med plastskikt på ytan torkar man försiktigt med en fuktig trasa. Övriga tapettyper bör endast dammtorkas. Plast detaljer alla plastdetaljer kan rengöras med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel.

Allmänt om golv

allmänt om golv ett bra sätt att skydda golvet är att sätta glidknappar av filt under benen på möblerna. Om du ska flytta tunga möbler som du inte orkar böra bör du lägga en matta eller filt under möbeln och skjuta den försiktigt till sin plats.

Rengöring Parkett:
Rengör med fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Torka genast. Linoleum: tvätta med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Torka genast. Polish används sparsamt och bara när golvet börjar bli slitet. Plast: samma förfarande som för parkettgolv.

Du får lägga in heltäckningsmattor men om du flyttar skall dessa mattor tas bort. Var därför försiktig med klister och tejp.

Bra att veta om tak

stickkontakter till dina taklampor kanske inte passar i lamputtagen. Du måste då byta kontakterna. Rengöring de flesta tak är svåra att rengöra. Rådgör därför allt med hyresvärden innan du tvättar taket. Tänk på att ett jämnt smutsat tak oftast ser bättre ut än ett flammigt efter en misslyckad tvätt!

Bra att veta om kök

rengöring och skötsel kyl och frys: regelbunden avfrostning ger en jämn temperatur och spar ström. Dessutom håller varorna längre. Hacka eller bryt inte bort isen, låt det tina.

Fläkt och ventiler:
Om fläkt och ventiler hålls rena minskas nedsmutsningen av övriga ytor i köket. Fett i filter och spiskåpor ökar brandrisken.

Spis:
Torka bort fettfläckar från spishäll och ugn så fort som möjligt så att fett inte bränns fast. Torka med en fuktad trasa. För ugnsrengöring finns effektiva rengöringsmedel att köpa.

Hushålls maskiner:
Innan du köper disk-, tvätt-, eller andra större hushållsmaskiner bör du tala med din hyresvärd. Det kan visa sig att fastighetens el- och avloppssystem inte är dimensionerade för ytterligare installationer. Anlita alltid en behörig installatör!

Bra att veta om WC & Badrumsskåp

Rengöring och skötsel en mjuk borste och ett milt rengöringsmedel är det bästa sättet att hålla porslin i wc och badrum snyggt. Använder du badkaret eller tvättstället till att tvätta kläder i bör du använda milda tvättmedel och inte låta tvätten ligga i blöt för länge. Undvik att spola ner föremål i wc och tvättställ som kan orka stopp i avloppet. Spola inte heller ner kemikalier och rengör golvbrunnen med jämna mellan rum. Tänk på att vattnet i vatten lås avdunstar. Be någon granne eller anhörig spola vatten i handfat, golvbrunnar, wc-stol och diskho om du är borta någon längre tid. Då slipper du dålig lukt i lägenheten.

Kakel och plastmattor i badrum:
badrummet är inrett med material på väggar och golv, som skall tåla fukt och vatten. Om du borrar hål i dessa ytor, kan du åstadkomma stor skada eftersom vatten kan tränga in i väggarna. Därför ska detta göras av en fackman.

Något om inomhusmiljön

lugnt och tyst, lagom varmt... inomhusmiljön är viktig eftersom vi vistas där nästan hela dygnet.

Tänk på:
Att inte stänga eller sätta för till- och från ventiler. Ventilationen kommer då inte att fungera som den ska. Att vädra ordentligt men snabbt. Att kontakta värden om du ser tecken på fukt och mögel i lägenheten. Att inte ha så hög ljudvolym i din lägenhet så att grannarna störs.

Spara energi och vattem

du kan spara energi och samtidigt få bättre inomhusklimat i din lägenhet. Några enkla energisparåtgärder är:
Att ta en snabb dusch i stället för att bada tänk på att inte rikta vatten strålen direkt mot väggen. Att medela hyresvärden om kranar eller wc-stolar står och droppar. Att använda diskbalja i stället för att skölja disken under rinnande vatten. Att stänga av TV:n/videon med strömbrytaren. Att byta ut vanliga glödlampor mot moderna lågenergilampor. Om lägenheten saknar centralvärme måste du se till att den hålls uppvärmd vintertid så att frostskador undviks. El- och VVS-installationer måste göras fackmässigt. I annat fall kan det leda till skador både på person och fastighet.

Hemförsäkring

inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helt. Du kan t ex bli ersättningsskyldig om ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannens egendom. Då är det bra att ha en hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag. Förvara inte stöldbegärlig egendom i källar- eller förrådsutrymmen. Tänk också på att fukt kan uppkomma i källarförråd. Placera därför inte föremål direkt mot golv eller vägg. Märkta föremål är svårsålda! Ett bra sätt att göra sina saker mindre stöld begärliga är att märka dem med t ex sitt personnummer. Hos polis och försäkringsbolag kan man kostnadsfritt låna elektriska gravyrpennor eller pennor med sk ”osynligt” bläck. Man får då också en liten skylt att fästa på dörren.

Källsortering

viktigt att tänka på när det gäller källsortering är att inte blanda olika material och att förpackningar som slängs är rengjorda. I övrigt följs värdens anvisningar för källsortering. Det är särskilt viktigt att miljöfarligt avfall, batterier, kemikalier etc, läggs på rätt ställe. Batteriholkar finns att lämna uttjänta batterier i och på bensinmackar finns det ofta möjlighet att lämna färg- och kemikalierester. Finns det inte möjlighet att källsortera i huset, utnyttjas de allmänna miljöstationerna i stället. Där kan man lämna förpackningar av glas, plast, metall och kartong.

Ohyra

enligt bestämmelser i hyreslagen måste du omedelbart anmäla till hyresvärden om du upptäcker ohyra i din lägenhet.

Måla och tapetsera

hyresvärden är skyldig att måla och tapetsera med skäliga tidsmellanrum. Detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet. Men det är några saker du bör tänka på innan du sätter igång: arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt gjort eller om du användit felaktigt material eller valt extrem färgsättning. Prata alltid med hyresvärden innan du börjar jobba i din lägenhet. Detta gäller också när du t ex ska sätta in persinner eller lägga in heltäckningsmattor.

Utomhus/täppa

för plank, staket och överbyggnader krävs bygglov och hyresvärdens tillstånd. Kontakta värden innan du påbörjar något sådant arbete. Vid montage av plank och dylikt- tänk på att fasaden skall kunna återställas till ursprungligt skick. Vid avflyttning gäller även här reglerna om återställande till ursprungligt skick eller att ny hyresgäst övertar ansvaret för utvändiga snickerier eller anläggningar.

Barnsäkerhet

För småbarn utgör kök, fönster och eluttag de största farorna. Med relativt billiga hjälpmedel kan farorna minskas.Placera farliga köksredskap samt tvätt- rengöringsmedel oåtkomligt för barnen. Andra farliga platser för barn kan vara t ex tvätt stuga, soprum och garage. Här är förslag på några skydd för att höja säkerheten:

  • Skyddbeslag i fönstren
  • Låshakar
  • Säkra lådor
  • Hällskydd
  • Tippskydd
  • Luckgaller
  • Petskyddad kontakt
  • Elradiatorskydd

Ytterligare tips kan du få om du vänder dig till biblioteket på orten eller till kommunens konsumentrådgivning.