Inflyttning

Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas att du ska hjälpa oss i detta arbete.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som de nya miljön ger.

När du flyttar in

inför inflyttningen är det en del del saker att tänka på. Här följer några tips som vi tror kan vara till nytta:
Gör adressändring på www.adressandring.se eller ring adressändring på 020-97 98 99 och därmed underrättas de flesta centralmyndigheter om att du har bytt adress.
Beställ flyttning av telefon.
Meddela din adress till vänner, bekanta och arbetsgivare.
Säg upp din gamla lägenhet så snart som möjligt.

Övertagande av inventarier och inredning. Om du från föregående hyresgäst övertar inventarier eller inredning utöver standard, övertar du också ansvar för underhåll och eventuellt återställande när du flyttar.

El nätägare i Löddeköpinge, Hofterup och Barsebäck:

E.On
020-22 24 24, www.eon.se

Vatten och renhållning:

Kävlinge kommun
046-73 90 00, www.kavlinge.se

Kabel-TV och Bredband via Telia:

Basutbud finns tillgängligt för dig som flyttar in.
Önskar du flera TV-kanaler eller anslutning till bredband kontakta Telia.
90200, www.tv-net.se