Hyresavtal

Hänsyn till grannar

för att alla som bor i fastigheten ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Här är några saker att tänka på:

 • Undvik att gå med hårda skor inne. Ljudet från t ex träskor fortplantar sig till övriga delar av huset. Samma gäller när man borrar eller spikar i väggar.
 • Tänk på att dina grannar om du spelar piano, lyssnar på radio eller ser på TV sent. Du kanske stör?
 • Mata inte fåglar från balkongen eller fönsterbleck. Fåglar skräpat ner, mat faller till marken och kan locka till sig råttor.
 • Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen.
 • Husdjur kan vara ett problem. Många människor lider av någon slags allergi eller är rädda för djur.

Lite juridik

vilka ordningsregler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? Det bestäms bl a av det hyresavtal som parterna träffat. Ett hyresavtal kan däremot inte innehålla ”allt”. Hyreslagen innehåller därför kompletterande regler. Somliga av dessa är tvingande; de kan inte avtalas bort. Bostadshyresavtal löper numera i regel från inflyttningsdagen och tills vidare. Om hyresvärd eller hyresgäst vill att avtalet ska upphöra kan uppsägning normalt ske till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Självklart kan hyresvärden och hyresgästen utan upsäggning komma överens om att avtalet ska upphör; ”skriva av kontraktet”. Om någon av parterna begår ett allvarligare kontraktsbrott kan motparten säga upp avtalet i förtid. Så kan exempelvis hyresgäst säga upp avtalet till omedelbart upphörande om det finns allvarliga brister i lägenheten som värden inte rättar till. På motsvarande sätt kan värden säga upp avtalet till omedelbart upphörande om hyresgästen begår vissa kontraktsbrott. Exempelvis inte betalar hyran i tid.

Vad kan man begära?

Som hyresgäst har du rätt att begära bl a följande saker:

 • Att du kan nå hyresvärden eller dennes representant.
 • Att värden svarar på dina frågor eller framställningar.
 • Att lägenheten repareras med skäliga tidsmellanrum.
 • Att brister avhjälps så snart det kan ske sedan du meddelat värden.
 • Att värme och varmvatten tillhandahålls så att du inte rimligen har skäl att vara missnöjd.

Som hyresgäst har du också vissa skyldigheter:

 • Att lägenheten används som det avtalats.
 • Att hyran betalas i rätt tid (normalt i förskott).
 • Att du väl vårdar lägenheten.
 • Att du uppträder så att grannar och den närmaste omgivningen inte störs.
 • Att du inte överlåter lägenheten eller hyr ut den i andra hand utan värdens eller hyresnämndens medgivande.

Tänk på att i vissa fall måste hyresvärden ha tillgång till din lägenhet. Det kan gälla bl a besiktning, reparationer eller förbättringsarbeten. Prata med hyresvärden angående råd och regler för detta.